Kvalitetsost frå Tysnes

Produksjon av nettside: bladet Tysnes Foto: Camilla Korsnes